Strategické partnerstvo Európskej únie a Japonska: pohľad zo Slovenska

Vo februári 2019 vstúpila do platnosti dohoda o Strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Tento článok stručne analyzuje hlavné výzvy medzinárodných vzťahov pre záujmy EÚ i Japonska a snaží sa identifikovať možnosti vzájomnej spolupráce. Zameriava sa najmä na tri kľúčové oblasti: rozvoj transportných prepojení, medzinárodnú bezpečnosť a rozvojovú spoluprácu. Článok zároveň reflektuje záujmy Slovenska pri ďalšom rozvoji vzťahov EÚ s Japonskom.

Read more