Bianco šek pro východ Evropy už nebude. Příští rozpočet EU bude s podmínkami

Už v květnu zazní startovní výstřel k jednání o novém sedmiletém rozpočtu Evropské unie, který začne platit po roce 2020. Bude to rozpočet daleko napjatější než dva předchozí. A to nejen proto, že z Evropské unie s největší pravděpodobností vystoupí jeden z velkých přispěvatelů Velká Británie. A díru po Londýnu bude třeba zacelit, nebo v novém rozpočtovém rámci docela tvrdě škrtat. Některé země západní Evropy, v čele s Německem, dávají najevo, že jsou ochotny souhlasit s navýšením příspěvků a také samy přispět k tomu, aby se rozpočet Evropské unie snižovat nemusel.

Read more