List Nanukovi 10/2016

Milý Nanuk,
tak nám aj rok 2016 vstúpil do jesene… Skôr ako vykročíme do toho ďalšieho, využijem príležitosť na to, aby som nám pripomenul výročie kedysi zásadnej a dnes už väčšinou ľudí dávno zabudnutej udalosti. Tá príležitosť je dvojsté výročie „roku bez leta“. Lebo tak vošiel do pamäti rok 1816.

Read more