Súčasné srbsko-ruské vzťahy – priateľstvo či pragmatizmus?

Srbská republika nedávno opätovne získala medzi politikmi, akademikmi i novinármi označenie krajiny na pomedzí medzi Východom a Západom. Kým v minulosti bolo v prípade Srbska potrebné chápať pod touto metaforou jeho postavenie na hranici sfér vplyvu viacerých veľmocí a stretu rôznych kultúr a náboženstiev, v súčasnosti je to spôsobené predovšetkým relatívne nejasným smerovaním srbskej zahraničnej politiky, ktorá pri pohľade zvonku lavíruje medzi Európskou úniou (a v širšom ponímaní Západom) a Ruskou federáciou. Práve prebiehajúca kríza na Ukrajine jasne poukázala na križovatku, na ktorej sa Srbsko v rámci svojej zahraničnej politiky nachádza.

Read more