Eurasijská integrace, ideologie a iredenta

Vladimir Putin začal na počátku letošního roku plnit jeden ze svých hlavních předvolebních slibů z roku 2011. Snaží se napravit rozpad Sovětského svazu a jeho sféry vlivu vytvořením Eurasijské ekonomické unie mezi Arménií, Běloruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Ruskem. Tento integrační projekt je na jedné straně silně ovlivněn evropskou integrací, na straně druhé představuje jejího největšího konkurenta ve východoevropském prostoru, zejména na úrovni sousedské politiky EU. Odpověď na otázku, jak vážně Rusko míní aktuální kolo postsovětské integrace, můžeme hledat v ideologických zdrojích, které jsou s konceptem Eurasie spojené a od počátku celý projekt ovlivňují.

Read more