Ukrajina odrátava dni do samitu Východného partnerstva

V dňoch 21.– 22. mája 2015 sa v lotyšskej Rige uskutoční samit Východného partnerstva. Očakávania zo strany Európskej únie sú relatívne vysoké, pretože predstavitelia EÚ plánujú v Rige zhodnotiť implementáciu spoločnej deklarácie zo samitu Východného partnerstva z roku 2013. Okrem toho ich čaká aj oficiálne vyhodnotenie implementácie podpísaných asociačných dohôd a načrtnutie jasnej vízie partnerstva do budúcnosti. Európske spoločenstvo na samite zároveň zopakuje svoj záväzok voči svojim východným partnerom a do budúcna určí za hlavnú prioritu posilňovanie demokratických inštitúcií v krajinách východnej Európy. Ale čo očakávajú od samitu partnerské krajiny?

Read more