Smerovanie globálnych rozvojových politík a chýbajúca slovenská diskusia

V roku 2000 predstavil generálny tajomník OSN Kofi Annan tzv. miléniové rozvojové ciele ako „rozhodujúci moment (znova) definujúci Organizáciu Spojených národov“. Slovensko sa v tom istom roku stalo členom OECD a iba pomaly začínalo formovať svoju oficiálnu rozvojovú politiku. Za posledných 15 rokov prešiel globálny pohľad na rozvojové politiky zásadnými zmenami a aj slovenská rozvojová pomoc postupne „dospela“ – vybudovala si vnútorné mechanizmy a implementovala stovky projektov v partnerských krajinách. Slovensko aj napriek tomu stále zaostáva za súčasnou globálnou diskusiou o rozvoji.

Read more