Nová politická klíma v Moldavsku

Voľby z 30. novembra 2014 vyprodukovali niekoľko prekvapení, ktoré môžu zmeniť obraz Moldavska ako úspešného príbehu Východného partnerstva. Nepodarilo sa v nich totiž stabilizovať krehkú politickú rovnováhu v krajine a proeurópske strany si zachovali len tesnú väčšinu voči tým proruským. Navyše jednoznačne odvrátili aj optimistický pohľad, ktorým verejná mienka zvykne hodnotiť proeurópsky kurz krajiny a dostali do povedomia proruskú Socialistickú stranu Moldavska vedenú Igorom Dodonom, ktorá voľby vyhrala.

Read more