Realita po Vilniuse: výzvy moldavskej eurointegrácie v roku 2014

Parafovanie asociačnej dohody medzi Moldavskom a Európskou úniou počas summitu Východného partnerstva vo Vilniuse bolo pozoruhodným úspechom pre Kišiňov. Podpis dohody mnohí považujú za veľký krok smerom k integrácii do EÚ, ktorý Rusko nedokázalo zastaviť. Bohužiaľ, takýto optimizmus je zrejme predčasný. Až do podpísania asociačnej dohody, ktoré je naplánované na august 2014, bude „európske rozhodnutie“ Moldavska ohrozené viacerými rizikami s pôvodom nielen mimo krajiny (Rusko), ale takisto zvnútra. Preto je dôležité poznať tieto hrozby a predvídať ich možný vývoj. Len tak sa môže Moldavsko pripraviť na riešenie potenciálnych problémov.

Read more