Experiment, který nikdy nezačal

Egyptský demokratický experiment dostal, přinejmenším ve své první fázi, sotva rok. Volební období prvního egyptského civilního prezidenta bylo chaotické, konfliktní a polarizující. Nakonec skončilo náhle a paradoxně, jakýmsi opakováním původní revoluce: protesty zakončenými pučem. Ovšem na rozdíl od roku 2011 po posledním převratu nenásleduje otevřený vývoj, nýbrž represe obrácené proti původní vládnoucí straně a vláda armády.

Read more