Ingrid Brocková: OECD inšpiruje, ale už aj Slovensko dokáže byť pridanou hodnotou

Ingrid Brocková je veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži vo Francúzsku, s dvojročnou prestávkou, keď pôsobila ako generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce na MZVaEZ SR už od roku 2011. V rozhovore nám priblížila prácu a priority OECD a aj priority, ktoré budú sprevádzať Slovenskú republiku na čele tejto organizácie.

Read more