Cudzie tváre, známe okolie: ďalšia kríza ukrajinskej politiky

Piateho septembra 2015 sa oficiálne začala volebná kampaň na Ukrajine. Počas päťdesiatich dní kampane si Ukrajinci – okrem obyvateľov Krymu a niektorých oblastí Donbasu – budú voliť zástupcov lokálnych rád. Medzi volebné novinky patrí dvojkolový systém pri voľbe starostov veľkých miest a proporcionálny zastupiteľský systém pri regionálnych radách. Tieto novinky sú výsledkom zákona „o lokálnych voľbách“, ktorý v lete schválil ukrajinský parlament, aby zaistil demokratickú vôľu občanov. Výsledky volieb ešte nie sú známe a zodpovednosť vybrať si nových lídrov ostáva na občanoch. Občianska kontrola pri menovaných pozíciách ostáva veľmi limitovaná, no následky sú citeľné. Ochabujúca eufória „novej Ukrajiny“ je sčasti spôsobená ochabujúcou dôverou v menovaných úradníkov, najmä v prípade, keď títo úradníci nie sú Ukrajincami, a napriek tomu im je udelené privilégium vykonávať služby štátu.

Read more