Ako odpovedať na výsledky Vilniusu?

Vilniuskemu summitu Východného partnerstva predchádzali nielen vysoké očakávania, ale aj politické turbulencie vo viacerých krajinách. Jeho závery a následné udalosti poukázali na neodvrátiteľný fakt, a to, že Európska únia čelí vážnym výzvam vo vzťahu so svojimi šiestimi východnými partnermi. Europeizácia a reformný proces, ktorý Únia predpokladala spustením politiky Východného partnerstva v roku 2009, nejde celkom podľa predstáv.

Read more