Ambície, očakávania a možnosti: zahraničná politika v rozpočte EÚ

Európska únia je so svojím počtom obyvateľov a hospodárským výkonom svetovým hráčom. Lisabonská zmluva zároveň zaviedla ďalekosiahle zmeny vo vonkajšej politike EÚ a prispela k tomu, aby sa z nej stal aj efektívny hráč na svetovej scéne. Finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na implementáciu zahraničnej politiky, sú však veľmi limitované. Kríza eurozóny a jej vplyv na štátne rozpočty krajín Únie sú naviac veľkým podnetom na to, aby sa o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) uvažovalo ako o alternatíve k zahraničným politikám členských štátov. Inštitúcie EÚ a členské štáty v súčasnosti rokujú o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020. Výsledok rokovaní bude mať dôležité implikácie pre vonkajšie vzťahy Únie, a úlohu, ktorú bude môcť hrať na globálnej scéne.

Read more