Perspektívy rozširovania EÚ na západnom Balkáne

Hoci bola bývalá Juhoslávia v mnohom pre vtedajšie Československo príťažlivým vzorom a juhoslovanský „červený pas“ jedným z najvyhľadávanejších a najcennejších nielen v Európe, séria občianskych vojen uvrhla región do hlbokej krízy. Občania nových republík, ktorí boli celé desaťročia zvyknutí cestovať bez víz po celom svete, zrazu stáli dlhé rady pred západnými ambasádami, zažívali miestami až 40 %-nú nezamestnanosť a pozorovali každodenné vzďaľovanie sa západného Balkánu od Európskej únie.

Read more