Nová susedská politika EÚ

Popri dramatických udalostiach v krajinách európskeho susedstva priniesol rok 2015 aj opätovné prehodnotenie Európskej susedskej politiky. Revízia je nutnou reflexiou na zmenené prostredie a výzvy, ktoré destabilizujú krajiny v bezprostrednej blízkosti EÚ. Napriek tomu výsledný dokument neprináša revolučný obrat v zameraní politiky, zároveň však obsahuje niekoľko viac než kozmetických zmien: nová susedská politika bude pragmatickejšia, flexibilnejšia, sústredenejšia na menší počet prioritných oblastí a na záujmy partnerských krajín.

Read more