Albánsko v NATO: výzvy, problémy a výhody

S rozpadom komunistického režimu v roku 1991 začalo Albánsko svoju cestu demokratizácie. Jej súčasťou bola aj potreba transformácie bezpečnostného sektora a obzvlášť civilno-vojenských vzťahov. Albánsko prejavilo veľký záujem stať sa súčasťou komunity, ktorej hlavné hodnoty boli sloboda, demokracia a bezpečnosť. Ako jedna z prvých krajín spomedzi východoeurópskeho regiónu požiadala o členstvo v euro-atlantických štruktúrach. Vyvrcholením tejto snahy a reforiem bezpečnostného sektora bolo prijatie Albánska do NATO v apríli 2009. Albánsko síce má ako člen NATO nepopierateľne výhody, ale počas implementovania reforiem sa stretlo aj s mnohými výzvami a krajinu to mnoho stálo.

Read more