Tekutá konfigurácia vyšehradského priestoru

Ešte v roku 2015 a 2016 sa zdalo, že V4 predstavuje stabilné spojenectvo posilnené fenoménom tzv. utečeneckej krízy. Prejavovalo sa to na doslova oslavnej rétorike sprevádzajúcej diskusie o vyšehradskej spolupráci z úst slovenských i iných stredoeurópskych politikov. V súčasnosti však napr. na Slovensku, ale aj v Česku dominuje jasná predstava, že V4 nemôže predstavovať alternatívu európskej integrácii, ako by si to želali napr. predstavitelia Maďarska.

Read more

Stredná Európa a hľadanie vlastnej Sonderweg. Vnútropolitické a medzinárodné predpoklady regionálnej spolupráce

Nemecko v poslednej tretine 19. storočia aplikovalo model označovaný v západnej Európe ako Sonderweg, spočívajúci v silnej moci parlamentu, ktorý však nemal možnosť odvolať vládu. Osobitná cesta však, paradoxne, bola charakteristická pre viaceré krajiny. Pre Nemecko bolo príznačné, že hoci parlament mal významnú úlohu, súčasťou jeho politického systému bola aj autoritatívna moc predindustriálnych elít (šľachta, armáda). Nemecko sa teda vymedzovalo podľa názoru bismarckovských elít voči príliš liberálnemu Západu, ale aj proti „despotickému“ Východu.

Read more