Prvá dekáda s eurofondmi

V blížiacom sa závere desiateho roka členstva Slovenska v Európskej únii sa bilancovaniu nevyhneme. O to viac to platí pre eurofondy, ktoré spolu s európskymi reguláciami výrazne formujú nielen politický život takmer v každej z nových členských krajín ešte roky od vstupu do EÚ. Keďže v súčasnom programovacom období 2007 – 2013 sa kontrahovanie záväzkov chýli ku koncu, a zároveň už prebiehajú i rokovania o podobe rámca pre nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020, sumarizácia je o to viac namieste.

Read more