TTIP a ISDS: Skratky do neznáma

Transatlantická obchodná a investičná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi (známa pod skratkou TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) už dlhé mesiace zamestnáva – podľa niektorých neexistujúci – európsky verejný priestor. Nebývalý záujem je namieste najmä kvôli možným dopadom TTIP na povahu demokratického regulačného procesu.

Read more